OSMANLI DÖNEMİ YEMEKLERİNİ KİTAPLAŞTIRDI

  • 18.11.2015

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Osman Güldemir, 2007 yılında başladığı ve içerisinde Osmanlı dönemi yemeklerinin tariflerinin olduğu ’Bir Osmanlı Yemek Yazması-Kitabüt Tabbahin’ isimli iki ciltten oluşan kitabı yayımladı.


https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/eskisehir/ozel-haber-osmanli-donemi-yemeklerini-kitaplastirdi-11069070


Önceki Sayfa