Sarıklı İhtilalci Ali Suavi’nin monografisi | Serkan Parlak

  • 13.07.2021

Bu nitelikli monografi metni, Mithat Cemal Kuntay’ın monografiye özgü bütün yorumunu açık biçimde içeriyor. Bu tespitin en önemli kanıtı olarak, yazarın dönemi şekillendiren akım, tartışma ve çelişkileri varlığında bütünleştiren Ali Suavi’nin eylemlerinin sonuçlarını sürekli maddi ve manevi talihsizliğine bağlaması olarak gösterilebilir.


https://www.edebiyathaber.net/sarikli-ihtilalci-ali-suavinin-monografisi-serkan-parlak/


Önceki Sayfa