Ezidiler ve Mandeenler | Serkan Parlak

  • 15.07.2021

Sin, Sümerlerin Ay Tanrıça’sı Nanna’nın Babil ve Asur inançlarındaki adıdır. Ayın Tanrıça sayılmasında Mezopotamya Ana Tanrıça kültünün de çok önemli bir yeri vardır. Bu yöredeki kavimler ayın hilal halini bir genç kız gibi, yarım ay halini bir kadın gibi ve dolunay halini ise doğuma hazırlanan hamile sembolü olarak kabul etmişlerdir. Ayın devamlı büyümesi, küçülmesi, yok olması ve tekrar ortaya çıkması, onu ölüm ve yeniden doğuşla bağlantılı kılar.


https://www.edebiyathaber.net/ezidiler-ve-mandeenler-serkan-parlak/


Önceki Sayfa