İşçi göçüyle başlayıp Alman vatandaşlığına uzanan çetrefilli hayatlar

  • 28.09.2021

İki askerlik arkadaşı yıllar sonra kendilerini bilmedikleri bir dünyaya taşıyan trende karşılaşırlar. Gurbete giden vagonlarda başlayan yeniden yakınlaşma sadece kendilerinin değil çocuklarının da hayatlarını derin bir biçimde etkileyecektir.

Bu, bir göç, sarsıcı, tek taraflı bir aşk, güçlü bir dostluk ve bir gurbet hikâyesidir. Bu, usta kalem Yüksel Pazarkaya’nın Savrulanlar‘ının hikâyesidir…


https://www.edebiyathaber.net/isci-gocuyle-baslayip-alman-vatandasligina-uzanan-cetrefilli-hayatlar/


Önceki Sayfa