Yakın Tarih: “Kültürel çeşitlilik değil kültürel karmaşa ürettik”

  • 21.04.2020

Kendi yeni, içi ise geçmişe yolculuk yaptıran bir kitap çıktı bu hafta. Adı “Bir Şehr-i İstanbul Ki”. Yazarı, kitabın yayıncısı Oğlak Yayınları’nın isabetli tarifiyle “yakın tarihimizin arkeoloğu” Gökhan Akçura.

“Bir Şehr-i İstanbul ki”, şehrin eğlence tarihine götürüyor okurunu. İlk kabare tiyatrosu, Sarah Bernhardt’ın İstanbul’a gelişi, Rus devriminden kaçıp İstanbul’a sığınan bir siyahın kurduğu caz bar, Şan Sineması’nın tarihi, Saygısızlıkla Savaş Derneği… Hepsi bir arada. Bu tarih, genç Cumhuriyet’in nasıl bir kültürel kimlik inşa etmeye çalıştığının izlerini de taşıyor.


https://yetkinreport.com/2020/04/21/yakin-tarih-kulturel-cesitlilik-degil-kulturel-karmasa-urettik/?fbclid=IwAR1CXDera7uYpI_HPJKEtP4b2JfkhqjwG4GQy3mWCm95Hmi6IPjjsieBCNs


Önceki Sayfa