Nitelikli bir tarihi roman: Bozkırın Efendisi

  • 10.07.2019

MS 627 yılında Türklerin yaşadığı Orta Asya bozkırlarında eşi benzeri görülmemiş ağır bir kış, peşi sıra da kıtlık, açlık ve hastalıklar olmuş; binlerce insan ölmüştür. Göktürk kağanı İl Kağan vezirlerin etkisinde kalıp halkına karşı töreye uymayan sert ve acımasız öğütler uygular. MS 630’da Çin İmparatoru T’ai-tsung Türk kökenli bazı boyları da kendisine bağlayarak harekete geçer. Göktürkler hazırlıksız yakalanır, on bin Türk Yin Dağları’nda öldürülür, kağan kaçar. Elli binden fazla Türk de esir alınır. T’ung-kuan kalesinin koruduğu Yin-ch’uan şehri, İpek Yolu kervanlarının Çin’e giriş yaptığı son güvenlikli şehirdir.  Doğu Göktürk devletine ağır bir darbe vuran General Li Ching, hayatta kalabilen birkaç yüz çadırlık Göktürk ahalisini bu şehrin surları içine yerleştirmiş, şehre alınan Türkler imparatorluk emriyle Çinlileştirilmeye çalışılmıştır. 


http://www.edebiyathaber.net/nitelikli-bir-tarihi-roman-bozkirin-efendisi-serkan-parlak/


Önceki Sayfa