Safvet Nezihi

Asıl Adı Ömer Lütfi olan Safvet Nezihi Galatasaray Lisesi’nde okudu. Eğitimini tamamlayamadan babasının mesleği olan kuyumculuğu Kapalı Çarşı’daki dükkânlarında sürdürdü, ancak edebiyata meraklıydı. Bir yandan kuyumculuk yaparken bir yandan da İkdam, Malumat gibi gazetelerde ve Servet-i Fünun ve II. Meşrutiyet’ten sonra Resimli Kitap dergisinde yazıları yayımlandı. Özellikle büyük kitlelerin severek okuduğu yazarların tefrikalarının yayımlandığı İkdam gazetesinde tefrika edilen, sonra kitap olarak basılan Zavallı Necdet adlı romanıyla 27 yaşında (1898) büyük bir şöhrete kavuştu ve namı “Zavallı Necdet’in muharriri” oldu.

Bu en ünlü eserini takiben yine İkdam’da tefrika edildikten sonra kitap olarak basılan Teehhül Âleminde (1899) ve önce Malumat gazetesinde tefrika edilip bilahare kitap olarak yayımlanan Kadın Kalbi (1901), Kumar Beliyyesi (1902) ve Hemzâd (1903) adlı romanları vardır. 1909’da Musavver Devr-i Cedit dergisinde tefrika edilen Bir İzdivacın Tarihi adlı romanı dergi kapanınca yarım kaldı. Aynı yıl Resimli Roman dergisinde Kadınlar Arasında adlı bir novella’sı yayımlandı. Son eseri 1910’da yayımlanan Müsebbib oldu. Bu son yapıtından sonra ölünceye kadar 29 yıl yeni bir eser vermedi.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%30
Müsebbib
Safvet Nezihi

%30
₺54,00
₺37,80