Esen Türay
+
Esen Türay

... devamı 

Esin Eden
+
Esin Eden

1935’te Brük­sel’de doğ­du. Ame­ri­kan Kız Ko­le­ji’nden son­ra Fullb­right Bur­su ile git­ti­ği Kan­sas Üni­ver­si­te­si’nde Ko­nuş­ma Sa­na­tı ve Ti­yat­ro li ... devamı